LUMINO OBJEKTI - dečiji radovi

Lumino objekti su slike učenika petog razreda osnovne škole „Desanke Maksimović“, nastale odstranjivanjem emulzije sa rentgenskih snimaka, pomoću igle ili nekog drugog oštrog predmeta kombinovano sa markerima ili tuševima u boji. A zatim projektovano na neku veću podlogu (platno) poput dijapozitiva.

ČAMCI

"U slavu Milutina Milankovića..." - 150x100 ulje na platnu


"Žeželjev most - 1999" 32x45 ulje na platnu


"U slučaju nužde..." 100x150 ulje na platnu


"Susek - 2004" 50x70 ulje na platnu

"Panonski delfini" 100 x150 ulje na platnu

"Legitimacija k-15" 150x210 ulje na platnu

"I na suvom i u vodi" 20x30 ulje na platnu

"Celista" 60x80 ulje na platnu

"Čamci" 75x90 ulje na platnu

"Čamac u travi" 16x23 ulje na platnu

"Čamac i galeb" 20x30 ulje na platnu